Risultati per "August 2018"

POITA IN SARDU? - Arraxonu de Stèvini Lai
24 Aug 2018

Poneus innoi su videu de s’arraxonu de Stèvini Lai de Casteddu, chi at pigau parti a sa manifestada «Poita in sardu ?» de su 25 de maju de su 2018, primu editzioni. Stèvini traballat in su campu de s’economia, spertu de produsidura po su chi pertocat is siendas de Sardìnnia. Est issu puru cumbintu chi su Sardu potzat donai un’agiudu mannu a amellorai sa produsidura e finsas sa ...

Continua a leggere

Condividi


POITA IN SARDU? - Arraxonu de Bissenti Panduccio
24 Aug 2018

Poneus innoi su videu de s’arraxonu de Bissenti Panduccio de Cabuderra, maistu de Scola. At arrelatau in sa manifestada «Poita in sardu ?» de su 25 de maju de su 2018, primu editzioni. De annus e annus est circhendi de fai intrai su Sardu in sa Scola e in s’aministratzioni pùblica de manera ofitziali. At bòfiu innoi testimoniai sa sperièntzia sua po su chi perocat s’imparu de su ...

Continua a leggere

Condividi


POITA IN SARDU? - Arraxonu de Giusepi Fanti
24 Aug 2018

Poneus innoi su videu de s’arraxonu de Giusepi Fanti de Cuartùciu, consulenti econòmicu, chi at pigau parti a sa manifestada «Poita in sardu ?» de su 25 de maju de su 2018, primu editzioni. Innoi Fanti nosi contat chi at sèmpiri chistionau in sardu de piticheddu cun is ajajus suus e de s’importu mannu chi sa Lìngua Sarda tenit po s’identidadi nosta, po comenti nosi depeus arrelatai in ...

Continua a leggere

Condividi


POITA IN SARDU? - Arraxonu de Pàulu Zedda
24 Aug 2018

Poneus innoi su videu de s’arraxonu de Pàulu Zedda de Sìnnia, mèigu-dentista e finsas cantadori a mutetus. Oindii setzit in su Consillu regionali e apoderat sa Giunta de Frantziscu Pigliaru. Est su primu firmatàriu de sa lei regionali noa po sa Lìngua Sarda (L.R. nr 22/2018). De sèmpiri in primu lìnia po s’amparu e s’avaloramentu de sa lìngua nosta, at pigau parti a sa manifestada ...

Continua a leggere

Condividi


POITA IN SARDU? - Arraxonu de Frantziscu Carta
24 Aug 2018

Poneus innoi su videu de s’arraxonu de Frantziscu Carta de Frùmini Majori, chi at pigau parti a sa manifestada «Poita in sardu ?» de su 25 de maju de su 2018, primu editzioni. Issu at sèmpiri fueddau in Sardu est siguru de s’importu mannu de sa lìngua nosta po sa dinnidadi de su pòpulu sardu. 


#poitainsardu


Francesco Carta

Continua a leggere

Condividi